marketing@lismar.gniezno.pl

+48(61) 427 2245 | +48 (61) 429 2190


REALIZOWANE PROJEKTY EU

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”

Poddziałanie 2.3.1.
„Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”
PPHU Lismar Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. Opracowanie i wdrożenie optymalnego procesu recyklingu kabli w celu uzyskania oczekiwanych parametrów jakościowych produktów końcowych

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego wyrobu o innowacyjnym charakterze w postaci surowców pochodzących z recyklingu.

Efektem projektu będzie wdrożenie wyrobu pozyskanego w wyniku
procesu odseparowania tworzywa sztucznego z izolacji przetwarzanych kabli
oraz zwiększenie możliwości odzysku, co będzie pozytywnie wpływać na środowisko.

Wartość projektu: 1 510 809.00 PLN brutto
Dofinansowanie projektu z UE: 655 560.00 PLN