marketing@lismar.gniezno.pl

+48(61) 427 2245 | +48 (61) 429 2190


REALIZOWANE PROJEKTY EU

Działanie 2 Oś priorytetowa

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+ R + I

Działanie 2.1.
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego innowacyjnych technologii w branży armatury wodociągowej.”
Nr. POIR.02.01.00-00-0110/15-00

Całkowita wartsość projektu : 3 420 630,00 PLN
Kwota dofinansowania : 1 121 850,00 PLN

Cel projektu : Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego innowacyjnych technologii w branży armatury wodociągowej

Planowane efekty : opracowanie innowacyjnych technik uszczelnienia, zastosowania nowych materiałów konstrukcyjnych
w branży armatury wodociągowej, doskonalenie procesu nakładania powłok ochronnych, wzrostu wytrzymałości,
trwałości i poprawwa charakterystyk przepłowowych hydrantów, zaworów i zasuw.