INNOWACJA


Rozwijamy i wdrażamy innowacyjne, opatentowane przez nas rozwiązania technologicznePATENT
NR 222804
"Zespół nawiercający do rur
z tworzyw sztucznych"
PATENT
NR 225630
"Zawór różnicowy"
PATENT
NR 227267
"Hydrant nadziemny"
www.lismar.gniezno.pl